Period za prijavljivanje problema je od 05.09.2022. do 30.09.2022. godine