Period za korekciju ziroracuna prijave je od 05.09.2022. do 31.10.2022. godine